• Nam châm có hút inox không ?
  • Inox có hút nam châm không ?
  • Nam châm có hút nhôm không ?
  • Nam châm có hút đồng không ?

Trên đây là những câu hỏi thường được đưa ra trong các buổi trao đổi kĩ thuật tách kim loại trong nhiều ngành nghề , đặc biệt là tái chế.

Các bạn có thể xem câu trả lời trong bảng tóm tắt sau đâu nhé.

NAM CHÂM IMAG: 0918.650022

GHI CHÚ:

  • Với inox: Trên thị trường inox 304 thường có pha một hàm lượng kim loại có chất sắt từ nhất định, nên khi dùng nam châm đất hiếm mạnh 8000-12000 gauss, các bạn sẽ thấy có hút nhẹ, một số ốc vít inox 304 có thể bị giữ lại trên thanh inox mà không bị rơi.

 

  • Với nhôm, đồng: Tuy không bị hút, hai loại này có thể bị đẩy bởi từ trường xoáy. Các nhà máy thường sử dụng công nghệ máy eddy current để tách nhôm hoặc đồng tái chế ra khỏi hổn hợp phế liệu.

TRONG NGÀNH TÁI CHẾ RÁC CÔNG NGHIỆP, CÔNG TY NAM CHÂM IMAG CÓ THỂ CHẾ TẠO BỘ NAM CHÂM LỌC SẮT, CHUYÊN SỬ DỤNG LỌC TÁCH SẮT, INOX VỚI TỈ LỆ TINH KHIẾT SAO.

 

HÌNH ẢNH NAM CHÂM LỌC SẮT – MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG

 

 

NAM CHÂM IMAG: 0918.650022

 

#namchamcohutinoxkhong

#namchamcohutdongkhong

#namchamcohutnhomkhong

 

Chi tiết