• 181-183 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kiến thức nam châm

Nạp từ tính cho nam châm

Quá trình từ hóa, hay còn lại là nạp từ cho nam châm là gì? Quá trình từ hóa có nghĩa là đặt từ trường dọc theo hướng liên kết của

Chi tiết