Một số giới thiệu về nam châm loa

Loa là một loại bộ chuyển đổi có thể chuyển tín hiệu điện sang tín hiệu âm thanh. Chất lượng âm thanh của loa phần lớn phụ thuộc vào nam châm của loa. Loa có thể được phân loại thành loại từ tính bên trong và loại từ tính bên ngoài theo cấu trúc mạch từ. Loa cũng có thể được chia thành loại cuộn dây chuyển động, loại điện từ, loại áp điện và loại cơ sở điện dung dựa trên nguyên tắc của bộ chuyển đổi. Là phương pháp phát âm quan trọng nhất của loa hiện đại, các loa cuộn dây chuyển động ban đầu đã được sử dụng động cơ điện từ do sự phát triển trễ của nam châm vĩnh cửu. Với sự ra đời của nam châm AlNiCo, các loa loại chuyển động đã đi vào hoạt động vĩnh viễn từ truyền động điện từ, do đó độ ổn định và độ chân thực của âm thanh được nâng cao phần lớn.

Cấu tạo cơ bản và nguyên lý làm việc của nam châm loa

Loa chứa hệ thống rung, hệ thống mạch từ và hệ thống phụ trợ. Hệ thống mạch từ có thể được phân hủy thêm thành nam châm vĩnh cửu, tấm sau và tấm trước.

Năng lượng do cuộn dây tạo ra sẽ tương tác với từ trường của nam châm vĩnh cửu khi năng lượng điện tử khác nhau truyền tới cuộn dây và do đó tương tác với hình nón dẫn đến dao động. Trong khi đó, năng lượng electron thay đổi thường xuyên và cuộn dây hoặc hình nón sẽ chuyển động về phía trước hoặc phía sau, do đó, mật độ không khí sẽ thay đổi và do đó tạo ra âm thanh.

Giới thiệu về nam châm loa

Hiệu suất từ tính có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh khi âm lượng của nam châm và cuộn dây giọng nói giống nhau. Nam châm loa chủ yếu bao gồm nam châm AlNiCo, nam châm ferrite và nam châm Neodymium thiêu kết. Là nam châm loa sớm nhất được phát triển, nam châm AlNiCo thường được dùng cho loa loại từ tính bên trong. Công suất của nó tương đối thấp và dải tần hẹp. Nam châm Ferrite thường được sử dụng bởi các loa loại từ tính bên ngoài. Do những hạn chế của hiệu suất từ tính, nam châm ferrite cần một khối lượng nhất định để thực hiện động lực của loa. Nam châm Ferrite có hiệu suất chi phí tuyệt vời vì loại nam châm này giá rẽ, sử dụng rộng rãi, nhưng hạn chế là khối lượng thấp và dải tần số hẹp. Hiệu suất từ tính của nam châm Neodymium, hay còn gọi là nam châm trắng đất hiếm vĩnh cửu thiêu kết cao hơn đáng kể so với nam châm AlNiCo hoặc ferit, và nó cũng chủ yếu là nam châm loa được sử dụng hiện nay.